اطلاعیه کتابخانه مرکزی در مورد قطع سرویس Science Direct و IEEE (قابل توجه کاربران سرویس VPN)

اطلاعيه

به اطلاع اساتيد و دانشجويان محترم دانشگاه ميرساند پيرو عدم دسترسي و قطعي پايگاه هاي علمي online امکان تهيه مقالات از سايتهاي IEEE  و SD بصورت رايگان و تعداد محدود از طريق کتابخانه مرکزي دانشگاه فراهم گرديده. جهت کسب اطلاعات بيشتر به بخش اطلاع رساني کتابخانه مرکزي سرکار خانم  عتيقه چيان مراجعه نماييد. .

کتابخانه مرکزی دانشگاه