Answer: 

1- در صفحه داشبورد خود میزان ترافیک ماهانه، هفتگی و روزانه خود را چک کنید. در صورتیکه هر یک از آنها بیش از 100 درصد شده باشد به ترتیبی که در مقررات استفاده از اینترنت آمده است سرعت دانلود شما کاهش داده میشود.

2- اگر از داخل خوابگاهها به اینترنت وصل شده اید، در صفحه مشاهده مشخصات کاربری، خوابگاه خود را چک کنید. درصورتیکه خوابگاه برای شما ثبت نشده باشد بدین معنی است که در سیستم اداره خوابگاهها برای شما خوابگاه ثبت نشده است. در این صورت سرعت شما طبق مقررات استفاده از اینترنت کاهش می یابد. در این حالت می بایست با مراجعه به اداره امور خوابگاهها مشکل را حل کنید.

برای توضیحات بیشتر به راهنمای استفاده از داشبورد کاربر مراجعه کنید.

تماس با مرکز

  • نشانی : ايران، تهران، ميدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ايران
  • پاسخگویی مشکلات: تلفن مستفیم ۷۳۲۲۵۹۵۹ ۹۸۲۱+ تلفن داخلی ۵۹۵۹
  • فکس: ۷۳۰۲۱۲۰۰ ۹۸۲۱+
  • ایمیل: its [at] iust.ac.ir
  • سیستم پشتیبانی: http://support.iust.ac.ir