فا / en
دکتر شهریار برادران شکوهی

دکتر شهریار برادران شکوهی

مشخصات زمینه های تخصصی دروس تدریسی
مرتبه دانشيار بینایی ماشین بينايي ماشين
دانشکده دانشکده مهندسي برق مدارهای مجتمع طراحي سيستم هاي هوشمند
سمت پردازش سيگنالهاي ديجيتال

دانشجویان تحت سرپرستی

ردیف نام دانشجو مقطع دانشجو عنوان پروژه راهنمای مشترک
1 محمدحسين قائمي نيا دكتري تخصصي بهبود كارآيي سيستم هاي بيومتري حركتي انسان مبتني بر ويژگي هاي حوزه اي زمان و الگوي حركت
2 محمدحسين قائمي نيا دكتري تخصصي بهبود كارآيي سيستم هاي بيومتري حركتي انسان مبتني بر ويژگي هاي حوزه اي زمان و الگوي حركت
3 محمدحسين قائمي نيا دكتري تخصصي بهبود كارآيي سيستم هاي بيومتري حركتي انسان مبتني بر ويژگي هاي حوزه اي زمان و الگوي حركت

مقالات برگزیده

سال نام نشریه عنوان مقاله نویسندگان
2017 EURASIP Journal on Advances in Signal Processing Computer-aided detection of breast lesions in DCE-MRI using region growing based on fuzzy C-means clustering and vesselness filter شهريار برادران شكوهي, آيدا فولادي وندا, نسرين احمدي نژاد
2017 Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences Breast-region segmentation in MRI using chest region atlas and SVM آيدا فولادي وندا, شهريار برادران شكوهي, نسرين احمدي نژاد
2018 International Journal of Biometrics GSI efficient spatio-temporal template for human gait recognition محمدحسين قائمي نيا, شهريار برادران شكوهي
2017 AUSTRALASIAN PHYSICAL and ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE Localized-atlas-based segmentation of breast MRI in a decision-making framework آيدا فولادي وندا, شهريار برادران شكوهي, نسرين احمدي نژاد
2017 Biologically Inspired Cognitive Architectures Columnar-Organized Memory (COM) Brain-inspired associative memory with large capacity and robust retrieval جعفر شمسي چم يوسفعلي, كريم محمدي, شهريار برادران شكوهي