فا / en
دکتر محمودرضا قاسمی

دکتر محمودرضا قاسمی

مشخصات زمینه های تخصصی دروس تدریسی
مرتبه استاديار فلسفه و كلام اسلامی- فلسفه ذهن انديشه اسلامي1
دانشکده گروه آموزشي معارف اسلامي هوش مصنوعي - علوم شناختي انسان در اسلام
سمت علوم تربيتي - روانشناسي شناختي دانش خانواده و جمعيت

افتخارات

ردیف عنوان سال
1 نفر سوم بهترین کتاب سال دانشجویی دکتری در حوزه دین سراسر کشور . 1395
2 نفر سوم بهترین پایان نامه دکتری حوزه علمیه قم در حوزه فلسفه و کلام 1395
3 برنده جشنواره علامه حلی حوزه علمیه قم بواسطه تالیف در حوزه فلسفه و عرفان. 1396
4 مقاله برتر وزارت آموزش و پرورش در همایش نقش تربیت بدنی در تربیت دینی دانش آموزان. 1387

فعالیت برجسته علمی و اجرایی

ردیف عنوان سال انجام
1 رییس پژوهشکده علم و دین -پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 1397-1398
2 رییس اداره گروه های علمی و کمیته های تخصصی دروس معارف 1397-1398
3 مسئول نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان تهران 1394-1396
4 مدیر سامانه ملی پاسخگویی دانش آموزی همراز 1390-1392