فا / en
دکتر محمدعلی رضوانی

دکتر محمدعلی رضوانی

مشخصات زمینه های تخصصی دروس تدریسی
مرتبه دانشيار پایش وضعیت ارتعاشی سازه های مکانیکی روشهاي تحليل فركانسي
دانشکده دانشکده مهندسي راه آهن تحلیل مودال سازه های ریلی تحليل مودال ماشينهاي ريلي و آزمايشگاه
سمت دینامیک محورها و کنترل ارتعاشات غیرخطی ارتعاشات غير خطي در ماشينهاي ريلي

افتخارات

ردیف عنوان سال
1 تثبت اختراع تکنیک جدید برای تعیین دقیق ارتباط عدد سایش با نرخ سایش در چرخ های قطار 1385
2 ثبت اختراع شبیه ساز آموزشی سیستم ترمز لکوموتیو مدل GT26CW 1385

دانشجویان تحت سرپرستی

ردیف نام دانشجو مقطع دانشجو عنوان پروژه راهنمای مشترک
1 وحيد بكاييان دكتري تخصصي تحليل سه بعدي اندركنش ديناميكي غير خطي بدنه و بوژي قطار پرسرعت تحت مودهاي نوساني انعطافي جهت ارتقاي راحتي سفر
2 فرشاد نيكساي پورمهرام دكتري تخصصي پايش وضعيت سامانه انتقال قدرت لكوموتيو با استفاده از مدل سازي غير خطي و تحليل ارتعاشي
3 سيدمحمدطه خردمند كارشناسي ارشد مدل سازي و مقايسه جاذب هاي انرژي جهت بهبود تصادم پذيري واگن هاي با بدنه آلومينيومي در قطار پر سرعت

مقالات برگزیده

سال نام نشریه عنوان مقاله نویسندگان
2018 ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Diagnosis of EMD645 diesel engine connection rod failure through modal testing and finite element modeling محمدعلي رضواني بابلي, داود جوانمردي نبي كندي, پدرام مستقيم
2018 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART F-JOURNAL OF RAIL AND RAPID TRANSIT Static form-finding of normal and defective catenaries based on the analytical exact solution of the tensile Euler-Bernoulli beam فرزاد وصالي, محمدعلي رضواني بابلي, حبيب اله ملاطفي, Markus Hecht
2019 JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS Analysis of the effects of lateral wind on a high speed train on a double routed railway track with porous shelters مسعود محبي, محمدعلي رضواني بابلي
2017 EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS Dynamics and stability analysis of a freight wagon subjective to the railway track and wheelset operational conditions محمدعلي رضواني بابلي, امين مزرعه
2013 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS Dynamic response of railway bridges traversed simultaneously by opposing moving trains محمدعلي رضواني بابلي, فرزاد وصالي, عاطفه اقبالي

فعالیتهای صنعتی

ردیف عنوان پروژه سازمان مربوطه سال
1 اثر ائرودینامیک دیواره های باد شکن بر قطار پر سرعت در معرض باد عرضی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1395-97
2 بررسی مسئله سایش چرخ و ریل در متروی تهران و ارائه راهکار سازمان قطار شهری تهران و حومه
3 تدوین سامانه نرم افزاری طراحی ترمز استاندارد واگنهای باری وزرات صنایع و معادن - شرکت واگن پارس

فعالیت برجسته علمی و اجرایی

ردیف عنوان سال انجام
1 معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن 1395 تاکنون
2 سردبیر مجله علمی - پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن International Journal of Railway Research 1397 تاکنون
3 عضو شورای کتاب دانشگاه علم وصنعت ایران 1397 تاکنون
4 عضو کارگروه حمل و نقل ریلی - فرهنگستان زبان فارسی 1380 تاکنون