فا / en
دکتر عیسی زارع پور

دکتر عیسی زارع پور

تلفن دانشگاه: 73225315
مشخصات زمینه های تخصصی دروس تدریسی
مرتبه استاديار شبکه های نوظهور شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته
دانشکده دانشکده مهندسی کامپیوتر اینترنت اشیا اصول طراحي پايگاه داده ها
سمت سنسورهای پوشیدنی اينترنت اشيا

افتخارات

ردیف عنوان سال
1 انتخاب به عنوان یکی از سه پایان نامه برتر دکتری مهندسی در دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا 1395
2 انتخاب به عنوان مبتکر برتر سال 2014 در دانشگاه نیوساوت ولیز استرالیا 1394
3 جایزه برترین طرح دانشجویی حوزه فناوری اطلاعات در استرالیا 1394
4 کسب امتیاز لازم برای بهره مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای دوره پسادکتری 1395

دانشجویان تحت سرپرستی

ردیف نام دانشجو مقطع دانشجو عنوان پروژه راهنمای مشترک
1 نصيبه حشمتي مولايي كارشناسي ارشد ارزيابي مبتني بر پياده سازي نسخه هاي جديد پروتكل بلوتوث براي كاربردهاي نظارت بر سلامت خانگي از راه دور
2 نصيبه حشمتي مولايي كارشناسي ارشد ارزيابي مبتني بر پياده سازي نسخه هاي جديد پروتكل بلوتوث براي كاربردهاي نظارت بر سلامت خانگي از راه دور
3 نصيبه حشمتي مولايي كارشناسي ارشد ارزيابي مبتني بر پياده سازي نسخه هاي جديد پروتكل بلوتوث براي كاربردهاي نظارت بر سلامت خانگي از راه دور