فا / en
دکتر سلمان موحدی راد

دکتر سلمان موحدی راد

مشخصات زمینه های تخصصی دروس تدریسی
مرتبه دانشيار انتقال حرارت 1
دانشکده دانشکده مهندسي شيمي، نفت و گاز انتقال حرارت (جابجايي)
سمت افزايش مقياس فرايندهاي شيميايي

مقالات برگزیده

سال نام نشریه عنوان مقاله نویسندگان
2017 فني و مهندسي مدرس بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت جريان دو فازي همسو ي رو به پايين در داخل لوله هاي عمودي حميد همتي, منصور شيرواني, اميد وحيدي, سلمان موحدي راد