5 Benefits of an Interactive Voice Response (IVR) | Noble Systems

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه امکان راه اندازی تلفن گویا برای واحدهای ستادی دانشگاه را دارد. این خدمت می تواند تا حد زیادی کیفیت پاسخگویی به مراجعان را افزایش داده و از مراجعات غیر ضروری  جلوگیری کند.برای اطلاعات بیشتر و راه اندازی سرویس برای واحد خود می توانید با آقای مهندس شیرازی از طریق تماس یا شماره گویای 5959  بخش تلفنهای VoIP ارتباط حاصل فرمایید.

تماس با مرکز

  • نشانی : ايران، تهران، ميدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ايران
  • پاسخگویی مشکلات: تلفن مستفیم ۷۳۲۲۵۹۵۹ ۹۸۲۱+ تلفن داخلی ۵۹۵۹
  • فکس: ۷۳۰۲۱۲۰۰ ۹۸۲۱+
  • ایمیل: its [at] iust.ac.ir
  • سیستم پشتیبانی: http://support.iust.ac.ir