در ذیل لیست سایتهای باز (بدون نیاز به ورود به اینترنت ) ارائه می شود. مرکز فناوری اطلاعات  بسته به وضعیت خط اینترنت و نیازهای دانشجویان در زمانهای مختلفت سایتهایی را با این لیست افزوده و یا از لیست حذف نماید.  بنابراین این لیست ثابت نیست . این سایتها در زمانهای خاص و از محل های خاص باز هستند که جدول آمده است.

توجه:

  •   فقط در صورت دانلود از این سایتها در ساعات  و محلهای ذکر شده ، از حجم کاربری شما کاسته نمی شود.
  • ممکن است درون این سایتها، لینکهایی از سایتهای دیگر باشد. در این صورت آن لینکها باز نبوده و از حجم شما کاسته خواهد شد.
  • اتصال به این سایتها نیاز به ورود به اکانت کاربری ندارد. بنابراین اگر هنگام مراجعه به بخشی از سایت ، اجبار به ورودبه اینترنت دانشگاه وجود داشت ، آن بخش، باز نبوده و از حجم شما کاسته خواهد شد.

 

# آدرس توضیح زمان محل
1 Maktabkhooneh.org ویدئو و دوره های آموزشی تمام ساعات داخل پردیس اصلی دانشگاه و واحدهای اقماری
2 Downloadha.com دانلود نرم افزار تمام ساعات داخل پردیس اصلی دانشگاه
3 msrt.ir وزارت علوم تمام ساعات داخل پردیس اصلی دانشگاه
4 mirror.bardia.tech مخزن نرم افزاری نسخه های مختلف لینوکس تمام ساعات داخل پردیس اصلی دانشگاه
5 medario.ir سامانه نسخه الکترونیک تمام ساعات داخل پردیس اصلی دانشگاه
6 medu.gov.ir وزارت آموزش و پرورش تمام ساعات داخل پردیس اصلی دانشگاه
7 medu.ir وزارت آموزش و پرورش تمام ساعات داخل پردیس اصلی دانشگاه
8 saorg.ir سازمان امور دانشجویان تمام ساعات داخل پردیس اصلی دانشگاه
9 karmandiran.ir کارمند ایران تمام ساعات داخل پردیس اصلی دانشگاه
10        
11        

 

 

 

 

 

 

 

تماس با مرکز

  • نشانی : ايران، تهران، ميدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ايران
  • پاسخگویی مشکلات: تلفن مستفیم ۷۳۲۲۵۹۵۹ ۹۸۲۱+ تلفن داخلی ۵۹۵۹
  • فکس: ۷۳۰۲۱۲۰۰ ۹۸۲۱+
  • ایمیل: its [at] iust.ac.ir
  • سیستم پشتیبانی: http://support.iust.ac.ir