آدرس: ايران، ستان: تهران، شهرستان : تهران، بخش : مرکزی، شهر: تهران، محله: نارمک، خیابان شهید محمد ملک لو، خیابان شهید محسن حیدرخانی، پلاک: 131.0، طبقه: همکف کد پستی: 1684613114

  تلفن دفتر:داخلی ۵۹۵۰ و مستقیم ۷۳۲۲۵۹۵۰-۰۲۱

  تلفن پشتیبانی کاربران:داخلی ۵۹۵۹ و مستقیم ۷۳۲۲۵۹۵۹-۰۲۱

  تلفن امور مالی:۷۷۴۵۹۱۴۱-۰۲۱

  فکس:۷۳۰۲۱۲۰۰-۰۲۱

  پست الکترونيکی:  its@iust.ac.ir

تماس با مرکز

  • نشانی : ايران، تهران، ميدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ايران
  • پاسخگویی مشکلات: تلفن مستفیم ۷۳۲۲۵۹۵۹ ۹۸۲۱+ تلفن داخلی ۵۹۵۹
  • فکس: ۷۳۰۲۱۲۰۰ ۹۸۲۱+
  • ایمیل: its [at] iust.ac.ir
  • سیستم پشتیبانی: http://support.iust.ac.ir