Answer: 

دانشگاه مانند ISP ها از سیستم شارژینگ استفاده نمی کند. درسیستم شارژینگ، حساب کاربر در تاریخ مشخصی ریست و یا دوباره شارژ می شود (مثلا در ابتدای هر ماه و یا ابتدای هر هفته و یا هر دوهفته یکبار و ...).

دانشگاه از سیستم Rolling Accounting برای محاسبه حجم مصرفی کاربر استفاده می کند. در این سیستم به جای حجم ماهانه، حجم 30 روز گذشته و به جای حجم هفتگی، حجم 7 روز گذشته و به جای حجم روزانه، حجم 24 ساعت گذشته از زمان حال در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال در صورتیکه اکنون چهارم تیر ماه ساعت 5 بعد از ظهر باشد حجم هفتگی شما برابر با حجم مصرفی شما در هفت روز گذشته (از 28 خرداد ماه ساعت 5 بعداز ظهر تاکنون) خواهد بود. و همین موضوع در مورد حجم ماهانه و روزانه هم صادق است.

تماس با مرکز

  • نشانی : ايران، تهران، ميدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ايران
  • پاسخگویی مشکلات: تلفن مستفیم ۷۳۲۲۵۹۵۹ ۹۸۲۱+ تلفن داخلی ۵۹۵۹
  • فکس: ۷۳۰۲۱۲۰۰ ۹۸۲۱+
  • ایمیل: its [at] iust.ac.ir
  • سیستم پشتیبانی: http://support.iust.ac.ir