نحوه انتقال لیست مخاطبین از سیستم قدیمی به سیستم جدید

جهت انتقال لیست مخاطبین، موارد ذیل را به ترتیب انجام دهید.

1- ابتدا نرم افزار Outlook را با استفاده از راهنمای قرارداده شده در این صفحه، به ایمیل خود متصل نمایید.

2- وارد این صفحه شده و نام کاربری و کلمه عبور مورد استفاده در اتصال به اینترنت خود را وارد نمایید. در صورتیکه نام کاربری و کلمه عبور شما صحبح وارد شده باشد، مرورگر شما فایلی با پسوند CSV را بر روی سیستم شما ذخیره خواهد نمود.

3- برنامه Outlook خود را اجرا نموده و بسته به ورژن این برنامه روش توضیح داده شده در زیر را انجام دهید.

 

توجه: درصورتیکه نام و یا مشخصات افراد داخل Contact List شما فارسی باشد، مشخصات این افراد پس از وارد نمودن به سیستم ایمیل جدید بصورت حروف ناخوانا در خواهد آمد. این مشکل به علت محدودیت استفاده از حروف غیر لاتین در فرمت CSV لیست مخاطبین می باشد و متاسفانه راه خلی برای آن ارائه نشده است.

 

 

1-At the top of your Outlook 2013 or 2016 ribbon, choose File.

2-Choose Open & Export > Import/Export.

3-Choose Import from another program or file, and then choose Next.

4-Choose Comma Separated Values, and then choose Next.

5-In the Import a File box, browse to your contacts file, and then double-click to select it.

6-Choose one of the following to specify how you want Outlook to handle duplicate contacts:

  • Replace duplicates with items imported If a contact is already in Outlook and your contacts file, Outlook discards the info it has for that contact and uses the info from your contacts file. You should choose this option if the contact info in your contacts file is more complete or more current than the contact info in Outlook.
  • Allow duplicates to be created If a contact is in Outlook and your contacts file, Outlook creates duplicate contacts, one with the original Outlook info and one with the info imported from your contacts file. You can combine info for those people later to eliminate duplicate contacts. This is the default option.
  • Do not import duplicate items If a contact is in Outlook and your contacts file, Outlook keeps the info it has for that contact and discards the info from your contacts file. You should choose this option if the contact info in Outlook is more complete or more current than the info in your contacts file.

7-Click Next.

8-In the Select a destination folder box, scroll to the top if needed and select the Contacts folder > Next. If you have multiple email accounts, choose the Contacts folder that's under the email account you want to be associated with the contacts.

9-Choose Finish.

Outlook begins importing your contacts immediately. You'll know it's finished when the Import Progress box closes.

10-To see your contacts, at the bottom of Outlook, choose the People icon.

1-At the top of your Outlook ribbon, choose the File tab.

2-Choose Open > Import.

3-In the Import and Export Wizard, click Import from another program or file, and the click Next.

4-To import a .csv file, choose Comma Separated Values (Windows). To import a .pst file, choose Outlook Data File (.pst). Choose Next.

5-Choose Browse, then choose the .csv or .pst file you want to import, and choose Next.

Notes: Under Options, if you want the imported information to replace duplicate items already in Outlook, choose that. Otherwise, choose Do not import duplicates.

6-If a password was assigned to the Outlook Data File (.pst), you are prompted to enter the password, and then click OK.

7-Set the options for importing items. Choose Filter if you want to only import certain emails. Choose the More Choices tab if you want to only import emails that are read or unread.

The default settings usually don’t need to be changed. The top folder — usually Personal Folders, Outlook Data File, or your email address — is selected automatically.

8-Include subfolders is selected by default. All folders under the folder selected will be imported.

9-The default selection of Import items into the same folder in matches the folders from the imported file to the folders in Outlook. If a folder doesn’t exist in Outlook, it will be created.

10-Choose Finish. Outlook starts importing your data immediately. You'll know it's finished when the progress box closes.

11-To view your contacts, at the bottom of the Outlook navigation bar, choose Contacts.

Tip If you want to import or restore only a few items from an Outlook Data File (.pst), you can open the Outlook Data File, and then, in the navigation pane, click and drag the items from Outlook Data File folders to your existing Outlook folders.

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا صفحه ذیل را مشاهده نمایید.

https://goo.gl/4aVTw5

تماس با مرکز

  • نشانی : ايران، تهران، ميدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ايران
  • پاسخگویی مشکلات: تلفن مستقیم ۷۳۲۲۵۹۵۹ ۹۸۲۱+ تلفن داخلی ۵۹۵۹
  • فکس: ۷۳۰۲۱۲۰۰ ۹۸۲۱+
  • ایمیل: its [at] iust.ac.ir
  • سیستم پشتیبانی: http://support.iust.ac.ir