تقویت شبکه بیسیم کتابخانه

به اطلاع می رساند، جهت افزایش سرعت اینترنت در ساختمان کتابخانه مرکزی، یک دستگاه اکسس پوینت بی سیم جدید نصب گردیده و با نام DL-3 قابل مشاهده می باشد.